คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2565

เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

-------------------------------------------------------------------------

 

ใบชำระเงินค่าปรับ

 

 
 
   
 
Banner