สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-591-9992 (คู่สายอัตโนมัติ) ต่อ 5
โทรสาร : 02-591-9996
Email : ph_exam@pharmacycouncil.orgหากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใด กรุณากรอกเรื่องที่ต้องการติดต่อในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

จากคุณ :  *
โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
อีเมล์ติดต่อกลับ :  *
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ :  
ข้อความ :   *
  CAPTCHA code 
กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  
 
   

กรณีพบเภสัชกรแขวป้ายหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถแจ้งเรื่องกล่าวหากล่าวโทษให้สภาเภสัชกรรมทราบ ผ่านระบบออนไลน์ ตาม Link ด้านล่างนี้ (โปรดให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการดำเนินงานได้ตามขั้นตอนต่อไป)

แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1)"

 
   
 
Banner