กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 6/2566 (PLE-IP2)

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 6/2566 PLE-IP2 วันที่ 15 , 16 กรกฎาคม 2566

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งหัวข้อที่ต้องการสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 6/2566

  

ลิ้งส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 6/2566

  

(กำหนดส่งหัวข้อสอบ 22 - 26 พฤษภาคม 2566)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 6/2566

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-IP2 ครั้งที่ 6/2566

 

(กำหนดส่ง 6 กรกฎาคม 2566)

 

การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : สนามสอบ_ห้องสอบ(รอบสอบ)_รหัสประจำตัวสอบ

 

ตัวอย่าง : CU_1(1)_640109999

 

 
 
   
 
Banner