ปฏิทินการสอบ ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)
 

ที่ประชุมอนุกรรมการสอบความรู้ฯ มีมติเพิ่มรอบสอบ MCQ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 อีก 1 รอบ

 

โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

กำหนดวันรับสมัครสอบ วันที่ 27 - 30 กันยายน 2565

 

สำหรับการสมัครสอบรอบนี้และทุกรอบต่อจากนี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี

 

ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อยกว่า 50 คน ทางศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบดังกล่าว

 
 
 
   
 
Banner