คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
 

"คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554"
 

วิธีการสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะฯ

1.พิมพ์ "ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะฯ (สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป)" กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
2.พิมพ "ใบชำระค่าหนังสือคู่มือทักษะฯ (สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป)" และไปชำระเงินที่ธนาคาร

 

 

ขณะนี้หนังสือคู่มือทักษะฯ เหลือจำนวนจำกัด
โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อ

โทร 02-218-8284

 
 
 
   
 
Banner