ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ ๓๑/๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (PLE-CC2) และ ๘/๒๕๖๒ (PLE-CC1)

 

 

 

 

 

ผู้สอบที่ฝนรหัสประจำตัวสอบผิด ฝนชุดข้อสอบผิดหรือไม่ฝนชุดข้อสอบ ที่ไม่มีคะแนนสอบ

 

ให้ติดต่อศูนย์สอบความรู้ฯ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

 
 
 
   
 
Banner