ปฏิทินการสอบปี 2560
 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 เมษายน 2560

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2560 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 สิงหาคม 2560

 
 
 
   
 
Banner