ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้าผู้สอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วง4 รอบ4)
 

เลขที่สอบ 240

 

จาก 583041390 นางสาวอาทิมา พึ่งประโยชน์

 

เป็น 550220256 นายปรเมนทร์ วัฒนกิติกุล

 
 
 
   
 
Banner